Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gelecek yabancı ve Erasmus+ değişim öğrencilerin sağlık masraflarını karşılayan uluslararası geçerliliği olan bir saglık sigortasına sahip olmaları tavsiye edilmektedir.  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne gelecek öğrenciler herhangi bir kaza, hastalık gibi durumlarda Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi veya Numune Hastanesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Yararlanılan hizmet karşılığında ödeme yapılması gerekse de uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortasına sahip olmaları durumunda yapılan ödemeler sigorta tarafından geri ödenecektir.