Öğrenci Konseyi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yer alan tüm öğrencilerin katılım sağlayabileceği, demokratik kurallara göre seçimler yapılarak öğrencilerin seçildiği Öğrenci Konseyi, düzenli toplantılar yaparak iş birliği içerisinde üniversiteye katkı sağlamaktadır.

Öğrenci Toplulukları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ,kurulan topluluklar ile öğrencilerin eğitim-öğretim zamanlarının dışında kalan sürede; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, Üniversitemiz bünyesindeki öğrenci toplulukları, öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirirken kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlarken kendilerini teknik ve mesleki alanda da geliştirmelerine yardımcı olarak iş hayatında daha başarılı olmalarına olanak sağlayacaktır. Üniversitemiz topluluk kurulması ve geliştirilmesini desteklediği için, çeşitli ilgi alanlarını kapsayan ve üniversitemize kayıtlı her öğrencinin kendisine uygun bir topluluk bulması kolaylaşmaktadır. Toplulukların yaptığı etkinlikler üniversite tarafından desteklenmektedir.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Toplulukları
Bilim ve Teknoloji Topluluğu
Fikir ve Sanat Topluluğu
Doğa Sporları Topluluğu
Havacılık Topluluğu
Tarımsal İnovasyon Topluluğu