Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü, her türlü sosyal, kültürel, sportif etkinliklere olanak sağlayan yeni ve modern binalar ve yeşil alanların bir araya geldiği bir kampüs deneyimi sunmaktadır.

Kampüsümüz bir yandan Sivas şehrimizin tarihi ve mimari özelliklerini yansıtarak kültürel mirasını korurken diğer yandan öğrencilerine çağdaş, kapsayıcı ve kozmopolit bir dokuyu temsil eder.

Anadolu’nun her şehri gibi çağlar boyunca değişik kültürlerin kesişme noktası olan Sivas şehrimizin şehir merkezi kampüsümüzün doğal bir tamamlayıcısı olarak öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını sağlayabileceği geniş imkanlar sunmakta ve şehir yaşamı ruhunu yansıtmaktadır.