Personel Hareketliliği

Yükseköğretim Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim vermesine imkan sağlamaktadır.

Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilecektir

 1. Personel Ders Verme Hareketliliği:
  • Üniversitede görevli Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verme) kadrolarındaki akademik personel başvurabilir.
  • Personel ders verme hareketliliği, Üniversite’de ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ikili anlaşmamız olan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği:
  • Üniversite’de görevli Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi (ders vermeyen-uzman) ve İdari personel kadrolarındaki personel başvurabilir.
  • Personel eğitim alma hareketliliği, Üniversite’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
  • Eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Personel Hareketliliği Faaliyetlerine Kimler Başvurabilir