Öğrenim Hareketliliği

Yükseköğretim Öğrenci Öğrenme Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda tamamlamasıdır. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere bir akademik yıl içerisinde eğitim süresinin bir veya iki dönemi kadar bir süre olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Bu faaliyetin yararlanıcıları tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileridir.  Ancak, başvuru yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği genel şartları:

Uygun Kuruluşlar Hangileridir?

Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir.
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak gerekmektedir. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kuruluşlar bir hareketlilik projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu belge için de başvurabilirler.
Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir.

Faaliyet türüne göre;

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur?

Faaliyetlerin asgari süresi olan ,

Öğrenim Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 3 ay

Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 2 ay

Belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi  ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri başvurularını kendi kurumlarına yaparlar. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne Nasıl Başvurabilirim?

Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda bir kez başvuru ve seçim işlemleri uygulanır. Başvuru tarihleri her yıl farklılık göstermekle birlikte genellikle seçim süreci Ocak ya da Şubat aylarında başlamakta ve bu süreçte bir sonraki akademik yılda güz, bahar, güz+bahar dönemlerinde değişim faaliyetinden yararlanacak öğrenciler belirlenmektedir. Seçim süreciyle ilgili çalışma takvimi Ekim ayında web sitesinde yayınlanmaktadır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde başvurular online olarak alınır. Başvuru dönemlerinde web sayfamızda (http://erasmus.sivas.edu.tr) yayınlanan bağlantı aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapabilmeniz için bölümünüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir AB yükseköğretim kurumu arasında ilgili akademik yılda geçerli olan bir Erasmus kurumlararası anlaşmasının olması gereklidir.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler Nelerdir?

Öğrencinin üniversitemizde alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) , Lisansüstü öğrenciler için Learning Agreement, Disiplinlerarası Lisasnüstü öğrenciler için Learning Agreement ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. 

Erasmus öğrencileri üniversitemize kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Öğrencilerin kayıt ve harç ücretleri sadece üniversitemize yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti ve gezi ücreti olabilir.

Öğrencinin halihazırda aldıkları ulusal burslar, yurt dışında öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir. Ayrıca öğrencinin aldığı ulusal burslar Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez.

Erasmus Başarı Puanı Nasıl hesaplanır?

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ve ya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken , daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,

Erasmus Programından Yararlanmak İçin yabancı Dil Sınavına Girmeli miyim?

Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken genel not ortalamasının % 50'si ve yabancı dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre Kurumlararası Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde http://erasmus.sivas.edu.tr/ sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenciler başvuruda tercih ettikleri yükseköğretim kurumunun Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim-öğretim dilinden/dillerinden sınava girmelidir. Öğrenci başvurusunda hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih ettiyse, bu öğrencinin her iki dilde de sınava girmesi gerekir. Eğitim dili ifadesi ile kast edilen, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerine rutin olarak uyguladığı resmi eğitim-öğretim dili değil, Erasmus öğrencilerine uygulayacağı eğitim dilidir. Örneğin, Almanya'daki bir yükseköğretim kurumunun eğitim dili Almanca olabilir, ancak Erasmus öğrencilerine İngilizce ders açmak, İngilizce eğitim-öğretim materyali sağlamak ya da sunum yaptırmak suretiyle not vermek gibi yöntemler izlenebilir. Öğrenci sınav yapılacak dillerden birim tarafından bir baraj belirlenmiş ve ilan edilmişse baraj üstü bir puan almak zorunluluğundadır. Erasmus öğrencileri için SBTÜ Yabancı Diler Yüksekokulu İngilizce dilinde sınav uygulamaktadır. Erasmus programı ile İngilizce dilinde eğitim alacak öğrencilerin seçiminde HİÇBİR ŞEKİLDE YDS/YÖKDİL belgeleri kabul edilmeyecektir. Dil barajı bulunup bulunmadığına dair bilgi ilgili akademik yılın başvuru metninde yer alacaktır.

Eğitim Dili/Sınav Dili İtalyanca ya da İspanyolca ise Hangi Dilden Sınava Girmeliyim?

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarını tercih eden öğrencilerimiz başvuru tarihleri içerisinde bu dillerden birinde (eğitim alacakları dil hangisi ise) resmi bir yabancı dil kursundan en az B1 düzeyinde sertifika getirmelidir. Bu öğrencilerimiz sertifika diline göre öncelikli olarak İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurum kontenjanlarına yerleştirileceklerdir.  Ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip belirlenen baraj notunu almaları zorunludur. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlarla yapılmış anlaşmalarda sağlanan bölüm kontenjanının dolmaması halinde İngilizce sınavına girmiş ve barajı geçmiş öğrencilerimizden bu kurumları tercih edenler kontenjana yerleştirileceklerdir.

Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları Nedir?

2021 ve 2022 Proje Dönemi Hibe Miktarları için tıklayınız. 

Not: Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz. Yalnızca YTB burslusu öğrencilerin faaliyete katılımları halinde YTB burslarında kesinti söz konusu olup öğrenciler bu bilgi dahilinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe vererek hareketliliğe dahil olabilirler. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.01.2018 tarihli toplantısında uygun bulunan "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca burslandırılan YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılamayacağına, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.04.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu(Online Nihai Rapor), Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

Hibelerle İlgili Olarak

  1. İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.
  2. Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
  3. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
  4. Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
  5. Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
  6. Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

Not: YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılmaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04.04.2018 tarihli kararı ile mümkün değildir.