Hakkımızda

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Üniversitemizden eğitim ve staj amaçlı yurtdışındaki kurum veya kuruluşlara giden öğrenci, akademik ve idari personelin veya üniversitemize gelen öğrenci, akademik veya idari personelin gerçekleştirecekleri faaliyetlere katılımları için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle görevli birimdir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilen hibeler kullanılmaktadır.